Innvandrere og arbeidsliv

bibliotek-i-mørketid-wSeminaret lørdag 23. januar ser på et tema som sikkert angår flere i Tromsø. Stadig flere innvandrere faller utenfor arbeidslivet mens det samme arbeidslivet skriker etter folk.

Målet med seminaret Innvandrere og deltakelse i arbeidsmarkedet – utfordringer og muligheter er at innvandrerne skal komme i ordinært arbeid, og at
nyankomne skal komme i arbeid så raskt som mulig.

Program

Arrangør
Flerkulturelt forum Tromsø og Tromsø kommune

Påmelding
Påmelding er gratis for alle innvandrere i Troms, men for å få lunsj, få sendt deg informasjon og linker til foredragsmaterialene, trenger vi at du registrerer deg i Flerkulturelt forums påmeldingskjema på bit.ly/1PCOgKt.

Påmeldingsfrist: fredag 22. januar 2016.