Tiårskavalkade

bibliotek-fasade-(81)-w

I år feirer vi 10-årsjubileet i Bibliotek og byarkiv, i Tromsø. Årene som ligger bak oss er lærer- og minnerike, både for oss som jobber her og for publikum. Mye bra har skjedd i årenes løp. Nettopp derfor kan det være spennende å oppsummere kort med en tiårskavalkade over begivenheter som vi synes er viktig å ta vare på.

Husker du noen av disse godbitene fra Bibliotek og byarkiv sin historie?

2005
Bibliotek og byarkiv åpner 3. august.

2005
2006

Biblioteket utvider åpningstidene og innfører søndagsåpent i vinterhalvåret.

2006
2007

Biblioteket kåres til «Årets servicebedrift» av Tromsøs befolkning og avisa ITromsø.

2007
2008

  • Byarkivet flytter alt arkivmateriale fra Statsarkivet til Fokuskvartalet.
  • Epleavdelingen åpner. Epleavdelingen er en avdeling med tilrettelagte bibliotektjenester for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette er den første i sitt slag i Norge.
  • Multikulturprosjektet – biblioteket jobber spesifikt med å utvikle bibliotektjenester for flyktninger og innvandrere.
  • Biblioteket går over fra strekkoder til radiobrikker på bøker, filmer og lydbøker.

2008
2009

Biblioteket blir kåret til «Norges beste bibliotek» av Dagladets lesere.

2009
2010

  • Utlånet fortsetter å øke det samme gjør antallet arrangementer og antallet som deltar på arrangementene.
  • Ansvaret for Fribyforfatterordninga legges til biblioteket.

2010
2011

Åpningstidene utvides ytterligere og det innføres søndagsåpent hele året.

2011
2012

Biblioteket får prisen «Årets Bok-til-alle-bibliotek». Bok til alle er et samarbeidsprosjekt mellom Forleggerforeningen og myndighetene som har til oppgave å stimulere til leselyst og leseglede.

2012
2013

Som første fylke i landet innfører Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv tilbud om utlån av e-bøker.

2013
2014

Ny bibliotekplan for Tromsø vedtas av kommunestyret. Den viser retning i arbeidet med fokus på å være et inkluderende og aktivt kultur- og litteraturhus for alle.

2014
2015

11. mars lanseres tilbudet «selvbetjent åpnngstid». Selvbetjent åpningstid betyr at lånere med kontrakt har tilgang til å bruke biblioteket utenfor betjent åpningstid. Hovedbiblioteket, Tromsdalen og Kroken bibliotek vil være tilgjengelig for bibliotekets lånere som har inngått en kontrakt med biblioteket. Dette gir lånerne tilgang til biblioteket utenom regulær åpningstid. Bibliotekene vil da ikke være bemannet i skrankene.

2015

Fokus på Prestvannet

prestvannet-1904-blog

Opprustning av Prestvannet har vært et stadig tilbakevendende tema i lokalavisene, senest i avisen iTromsø, fredag 10.juli. Se nyhetsartikkelen «Her er kommunens plan for Prestvannet». Har du lyst til å dykke i historien bak rekreasjonsområdet bør du avlegge et besøk til byarkivet i tiden framover. Der finner du materiale som kan bidra med å belyse emnet. Et sentralt dokument som utvilsomt kan være av interesse for publikum og politikerne er stadsingeniørens (byingeniørens) kart over Prestvannet fra 1908. Kartet og mye annet spennende i kommunens historie kan du se nærmere på hos byarkivet. Lesesalen holder åpent hver tirsdag, fra kl. 09.00 – 15.00.

Touch byhistorien!

Foto: Per Ivar SombyInteressert i byhistorie? Nå kan du røre borti den på byarkivets og lokalhistorisk samlings nye touchskjerm. Du finner den utenfor byarkivets lesesal i lokalsamlinga på hovedbiblioteket.

Skjermen gir deg smakebiter på materialet som finnes i byarkivet, og du får tips om arkivsøk og litteratur fra lokalhistorisk samling som dekker temaene vi presenterer. Med noen fingerstrøk kan du bevege deg gjennom by og land, og zoome inn på detaljene. Vi tar gjerne imot ønsker om nytt materiale som kan presenterer på skjermen. Kildematerialet finner du i arkivkatalogene på byarkivets hjemmesider.

Touchskjermtilbudet ble utviklet i et studentprosjekt ved byarkivet av Mari Berg fra Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Prosjektet er støttet av Troms fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket gjennom prosjektet Bibliotekrom i Troms.