Leksehjelpen starter opp!

leksehjelpLeksehjelpen starter opp tirsdag 8. september. Leksehjelpen tilbys barn fra 11 år, ungdom og-videregåendeskole samt elever fra voksenopplæring med ungdomsskole – og videregåendeskole pensum.

Leksehjelpen foregår  på hovedbiblioteket (undervisningsrommet) tirsdager, onsdager og torsdager. tirsdager og torsdager fra 15.30-19.30 og onsdager fra 14.30-18.30

Leksehjelpen tar juleferie

leksehjelpSiste dag på leksehjelpen før jul er torsdag 11. desember. Oppstart etter jul blir 10. februar.

Leksehjelp fra 10. sept.

Poesiskriving, Voksenopplæringen

Leksehjelpa starter opp igjen ved biblioteket den 10. september. Som vanlig blir det holdt på undervisningsrommet i hovedetasjen,. Tidspunktene er tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl. 1430 – 1830. For mer informasjon, kontakt Tromsø Røde Kors, ved Sandra Iden.