Utekontakten 40 år

I år er Utekontakten i Tromsø 40 år! På hovedbiblioteket markeres dette med en utstilling som viser historiske avisutklipp med saker knyttet til Utekontakten. En hel utstillingsnisje i andre etasje er nå dekket med herlig gulnede avispapir. At tider har kommet og gått merkes, når man ser hvilke overskrifter som ble brukt i avisene.

Utstillingen blir stående ut hele november.